We remember Ogalch Colm McNutt


(Text in English, further down)

Idag minns vi Ogalch Colm McNutt, Irish National Liberation Army.

Den 12:e December 1977 patrullerade Colm och en annan INLA volontär, (Hessie Phelan, senare skjuten av polis i New York) Bogside området i Derry.
En bil uppförde sig misstänkt och Colm gick fram för att konfrontera föraren. I bilen fanns civilklädda brittiska militärer och Colm sköts med flera skott då han närmade sig bilen.

Colm McNutt blev 18 år.

Fuair se bas ar son saoirse na hEireann.


Today we remember Ogalch Colm McNutt,Irish National Liberation Army.

On December 12, 1977, Colm and another INLA volunteer (Hessie Phelan, later shot by the police in New York), patrolled the Bogside area in Derry.
A car behaved suspiciously and Colm went forward to confront the driver. In the car there were British military and Colm was shot with several shots as he approached the car.

Colm McNutt was 18 years old.

Fuair se bas ar son saoirse na hEireann.