Previous problems with email have been resolved

(English further down) Vi har uppmärksamt att vi under dom senaste månaderna haft problem med att ta emot mail, detta problem är nu löst.Om du har kontaktat oss via mail och inte fått svar så ber vi dig att göra det igen. Vi beklagar det inträffade. We have noticed that in recent months we have had problems receiving emails, this problem has now been resolved. If you have contacted us via email and have not Läs mer…

Problems with payments and grant money

(English further down) För närvarande har föreningen irlandinformation problem med att ta emot pengar från utomstående (avgifter från stödmedlemmar, bidrag från enskilda individer och pengar från eventuell försäljning) via våra tidigare betalsätt, Swish och bankgiro. Om man vill komma i kontakt med frågor om hur man betalar stödmedlemskap eller bidrar med pengar under denna period så ska man kontakta oss via mailen nedan. Currently, the Ireland Information Group of Sweden has problems receiving money from Läs mer…

Stockholm: In solidarity with our comrades

(English further down) Lördagen den 19 september 2020 besökte aktivister från Irlandinformation och Samidoun den Brittiska samt den Irländska ambassaden i Stockholm. Vi besökte dessa två ambassader för att visa vår solidaritet med våra fängslade kamrater, både i fristaten och i de ockuperade sex grevskapen. Vid de båda ambassaderna ställde aktivisterna upp sig med budskapsplakat, banderoll, och en fana för den Irländska Republiken. Budskapen för de två aktionerna löd: FREE THE SAORADH 9FREE DR. ISSAM Läs mer…

We stand with Eimhear!

(English further down) Nyligen har irländsk rebellmusik, den musik som berättar historien om århundraden av kamp och högtidlighåller minnet av de som stupat i kampen, kommit under attack. Trots att det finns många kända band har en sångerska, Eimhear, särskilt pekats ut. Bakom uthängningarna och mediadrevet ligger så kallade Victims Groups, vilka genomgående tenderar på att söka peka ut IRA-aktivitet under the Troubles som kriminell, medan man blundar helt för att den absoluta merparten av Läs mer…

Statement of solidarity to Saoradh

(Text in English, further down) Under de senaste dagarna har det irländskt republikanska och socialistiska partiet Saoradh utsatts för stark repression i såväl de ockuperade områdena i norra Irland som i den irländska fristaten i söder. För några dagar sedan genomfördes ingripanden mot tio representanter för partiet, och idag har samtliga fyra kontor i norra Irland blivit genomsökta av brittisk polis under samordning från säkerhetstjänsten MI5. Vi i Irlandinformation ställer oss bakom våra kamrater i Läs mer…

Stop the extradition of Liam Campbell

(Text in English, further down) Stoppa utlämningen av Liam Campbell. En domstol i den irländska fristaten har beslutat att utlämna republikanen Liam Campbell till Litauen, där han står anklagad för förberedelse till vapensmuggling. Campbell, som över huvud taget aldrig har besökt Litauen, står på mycket lösa grunder anklagad för att från Irland ha planerat en vapensmuggling som aldrig blev av, och där det finns skäl att ifrågasätta om några riktiga planer alls har förekommit. Rättegångar Läs mer…

Joint statment from TIIGOS, TRC and NCDK

(Text in English, further down) Gemensamt uttalande från Irlandinformation, Rojavakommittéerna, och NCDK I vårt arbete med den irländska respektive kurdiska frihetskampen har internationell solidaritet alltid varit en stor och viktig del. Kampen för frigörelse och socialism, samt mot exploatering och förtryck, är internationell, och även om den ser olika ut på olika platser är det en gemensam sak där vi alla är förenade. Just nu genomför den baskiska politiska fången Patxi Ruiz en hungerstrejk med Läs mer…

May 1, 2020

(Text in English, further down) Göteborg: En mulen och småregnig 1a maj begav sig medlemmar från Irlandinformation i Göteborg till Masthuggstorget och monumentet till minnet av de spanienfrivilliga. Där nedlades en krans och en tyst minut hölls. Även i coronatider är det av högsta vikt att hålla minnet av de som kämpat och stupat i kampen för frihet, om så i Spanien, på Irland, eller på annat håll, levande. Genom att minnas de som givit Läs mer…

Wild guesses and loose accusations in new book about the Troubles

(Text in English, further down) Vilda gissningar och lösa anklagelser i ny bok om the Troubles När en bok gör anspråk på att redovisa sanningen, att den är dokumentär, skärps kraven för vad man kan och inte kan påstå, vad som kan och inte kan skrivas. När boken ”Say nothing – a true story of murder and memory in Northern Ireland” nu kommer ut på svenska är det extra viktigt att förhålla sig till detta. Läs mer…

Easter Statement 2020

This year the Ireland Information Group of Sweden has not been able to send a delegation to Ireland due to the ongoing pandemic. The countries all over the world are on lockdown, meetings are prohibited with regards to the risks of infection and official commemorations have been cancelled. This, however, does not mean that the struggle is not going on. We have been reached by the apalling news that there is nothing being done to Läs mer…