Stöd Irlandinformation och stöd kampen för ett fritt Irland!

Du kan bli stödmedlem till Irlandinformation på två sätt:
1. Genom att sätta in 200:- till postgiro: 32 19 05-2 – Fyll i Formuläret nedan.

2. Genom att Swisha 200:- till vårt Swishnummer: 123-050 34 41 – Fyll i Formuläret nedan.

När du tecknar ett stödmedlemskap så får du automatiskt föreningens medlemspin samt ett introduktionspaket. Du kommer även att bli inbjuden på föreningens aktiviteter som innefattar bland annat föreläsningar och sociala arrangemang.

I dagsläget väljs aktiva medlemmar in av den lokala styrelsen av Irland Information. Fullvärdig medlem blir man när man aktivt arbetar för föreningen och visar god kunskap och intresse i konflikten och har vunnit föreningens förtroende.

Vid årsskiftet får man en påminnelse via e-post om att förnya sitt stödmedlemskap.


Support Ireland Information Group and support the struggle for a free Ireland!

You can become a supporting member to Ireland information in two ways:
1. Pay 200 SEK to PG: 32 19 05-2 – Fill out the form below.

2. Pay 200 SEK to our Swish number: 123-050 34 41 – Fill out the form below.

When you become a supporting member to Ireland Information Group of Sweden, you automatically get the association’s members badge and an introductory package. You will also be invited to the association’s activities, which include lectures and social events.

At the turn of the year, you will receive a reminder by e-mail to renew your support membership.


Välja det stödmedlemskap du vill teckna (obligatorisk)
Nytt stödmedlemskapFörnyat stödmedlemskap

Datum för inbetalning (obligatorisk)

Din adress (obligatorisk)