Stöd Irlandinformation och stöd kampen för ett fritt Irland!

Du kan bli stödmedlem till Irlandinformation på två sätt:
1. Genom att sätta in 200:- till postgiro: 32 19 05-2 – Fyll i Formuläret nedan.
2. Genom att Swisha 200:- till vårt Swishnummer: 123-050 34 41 – Fyll i Formuläret nedan.

När du tecknar ett stödmedlemskap så får du automatiskt föreningens metallpin samt ett introduktionspaket. Du kommer även att bli inbjuden på föreningens aktiviteter som innefattar bland annat föreläsningar och sociala arrangemang.

I dagsläget väljs aktiva medlemmar in av den lokala styrelsen av Irland Information. Fullvärdig medlem blir man när man aktivt arbetar för föreningen och visar god kunskap och intresse i konflikten och har vunnit föreningens förtroende.


Support Ireland Information Group and support the struggle for a free Ireland!

You can become a supporting member to Ireland information in two ways:
1. By inserting 200 sek to the postal giro: 32 19 05-2
2. By sending 200sek to our Swishnumber: 123-050 34 41

Please use the form below for both alternatives.

When you sign a supporting membership you will automatically get the association metallpin and an introductory package. You will also be invited on the association’s activities includes lectures and social events.

In the current state of active members elected by the local board of the Ireland Information Group. You become a full member when you are actively working for the association and show good knowledge and interest in the conflict and has won our trust.

Subject, write "Supporting membership" (required)

Your Name (required)

Your mobile phone number (required)

Your Email (required)

The date you paid for Supporting Membership (required)

Your address (required)