Eftersom det irländska folket med rätta är ett fritt folk:

Och eftersom det irländska folket under sju hundra år aldrig slutat att vägra erkänna och gång på gång med vapen protesterat mot den utländska inkräktaren:

Och eftersom det engelska styret i det här landet är, och har alltid varit, grundat på att makt och bedrägeri och vidmakthållits med militär ockupation gentemot folkets vila:

Och eftersom den irländska republiken proklamerades i Dublin Annandag Påsk 1916, av den Irländska Republikanska Armén, agerande som folkets representanter:

Och eftersom det irländska folket är beslutsamt att säkra och vidmakthålla dess fullständiga självständighet för att befrämja det allmänna välståndet, att återupprätta rättvisan, att sörja för framtida försvar, att säkra fred hemma och goodwill med alla nationer och skapa en nationell politik baserad på folkviljan med lika rättigheter och lika möjligheter för varje medborgare:

Och eftersom, vid tröskeln av en ny era i historien den irländska väljarkåren i det allmänna valet i december 1918, gripit det första tillfället till, att med en överväldigande majoritet deklarera dess fasta trohet till den irländska republiken:

Därför fattar vi, de valda representanterna för det urtida irländska folket, samlade i ett nationellt parlament, i namn av den irländska nationen, beslutet att ratificera etablerandet av den irländska republiken och försvär oss själva och vårt folk att göra denna deklaration verklig med alla de medel vi har till vårt förfogande:

Vi bestämmer att de valda representanterna för det irländska folket ensamma har makt att stifta lagar bindande för folket på Irland och att det irländska parlamentet är det enda parlament till vilket folket skall ge sin trohet:

Högtidligt och med allvar deklarerar vi att en främmande regering på Irland är en invasion av vår nationella rätt, något vi aldrig kommer tolerera och vi kräver en evakuering av den engelska garnisonen från vårt land:

Vi hävdar, för vår nationella självständighet, erkännande och stöd från varje fri nation i världen och vi förkunnar att självständighet är ett villkor som måste uppfyllas för fred hädanefter:

I det irländska folkets namn lägger vi ödmjukt vårt öde i händerna på den Allsmäktige Guden, som gav våra förfäder modet och beslutsamheten att hålla ut under århundraden av skoningslös tyranni, starka i tron på den rättvisa sak de nu lämnat över till oss, ber vi om hans gudomliga välsignelse över denna sista fas av den kamp vi lovat oss själva att genomföra mot friheten.

Dáil Éireann  Dublin 21 januari 1919