Nedan följer kort information om föreningen irlandinformation,


Historik:
Irlandinformation håller en stödmanifestation för Roisin Mc Aliskey utanför den Brittiska Ambassaden i Stockholm år 1997.

Irlandinformation är den senaste i den följd av organisationer i Sverige som solidariserat med den irländska frihetskampen.

I slutet av 60-talet, i samband med att kriget bröt ut, bildades Nordirland-gruppen, med bas i Stockholm. En bulletin gavs ut liksom vissa programdokument. Insamling av pengar gjordes under denna tid och viss utrustning överlämnades. Fokus från Nordirland-gruppen låg på att stödja Officiella IRA, som, i tidens anda, sågs som det progressiva, marxistiska alternativet.

Efter ett längre uppehåll bildades Irland Solidaritet år 1985. Föreningen gav ut en tidning, resor gjordes till de sex grevskapen, bl.a. med flera riksdagskvinnor, möten hölls med Bernadette Devlin-McAliskey, aktivister från Kampanjen mot plastkulor och Gerry Adams. Föreningen somnade av i samband med eldupphör och förhandlingar.

Vid Irland Solidaritets insomnande hade kontakter etablerats med andra republikanska organisationer och kamrater från Irland Solidaritet återupptog verksamheten, till en början i liten skala, kring slutet av 90-talet och bildade då föreningen Irlandinformation.


Irlandinformations program:

Irlandinformation verkar för att sprida kunskap om den irländska frihetskampen mot den brittiska ockupationen och dennas förtryck och repression mot det irländska folket.

Det irländska folket har en lång tradition av frihetskamp mot den brittiska närvaron på Irland. Genom historien har denna kamp tagit sig olika former. Föreningen tar inte ställning till de medel kampen tar sig, men den förbehåller sitt stöd och sin solidaritet till de organisationer som har till sitt uttryckta mål att frigöra Irland från den brittiska ockupationen, skapa ett förenat Irland och etablera en irländsk republik.

Från Wolfe Tone till Padraig Pearse och Påskupproret och till våra dagars republikanska rörelse har striden mot den brittiska närvaron varit sammankopplad med kampen mot de sociala orättvisorna. Den irländska republiken behandlar alla sina barn lika, som Pearse formulerade det. James Connollys ord om hur meningslöst det blir att bara byta ut flaggan om inte de sociala villkoren också förändras i ett fritt Irland, har visat sig stämma väl på den Fristat som blev resultatet av fredsavtalet och förhandlingarna 1921.Den republikanska rörelsen är därmed den enda verkliga oppositionen mot de maktstrukturer som råder, såväl i syd som i norr. Kampen för Republiken är en kamp för det jämlika samhälle som Påskproklamationen och det Demokratiska programmet formulerade.

Föreningens verksamhetsområden är informationsspridning om Irland och frihetskampen, för medlemmar och en yttre publik, hålla kontakt och ge stöd åt de republikanska fångarna, vi skall också kunna sprida de enskilda organisationernas material och ge spridning åt deras syn. Föreningen strävar efter att verka tills dess att den republikanska rörelsen anser sina mål uppfyllda.

Program antaget 2003
Irlandinfomations 1:a kongress

Irlandinformation manifesterar utanför den Brittiska ambassaden i Stockholm år 2016.

Stötta dom politiska fångarna och deras familjer:

Under brittiskt styre fängslas republikanska aktivister, ofta utan bevisning och med ett rättsvidrigt efterspel.

Den republikanska rörelsen har alltid varit hårt ansatt av ockupationsmakten och så är det även idag. Många politiska företrädare och republikanska aktivister fängslas på lösa grunder, ibland även utan rättegång. Många fängslade republikaner vittnar även om regelrätta trakasserier bakom ockupationsmaktens murar, fångarna kan bland annat förvägras att besökas av sina familjer och utsättas för kränkande visiteringar.

När en familjemedlem fängslas påverkas mångas liv negativt, framförallt så påverkas barnen till fängslade föräldrar, som i många fall inte bara förlorar än förälder utan även en försörjare.

Irlandinformation samlar in pengar till förmån för republikanska fångar och dras familjers välbefinnande.Pengarna som samlas in av föreningen skänks till de republikanska organisationer som ansvarar för fångarna och deras familjer.

Insamling av pengar och informationsspridning i Stockholm år 2019.

Att sprida information:

En av föreningens största uppgifter är att sprida information om den brittiska ockupationen och den irländska frihetskampen. Spridning av information och nyheter sker via föreningens sociala-medier samt hemsida.

Föreningen arrangerar även föreläsningar för allmänheten, oftast i samband med föreningens sociala sammankomster.

Föreningen går även att boka in som föreläsningshållare av utomstående organisationer.

Föreläsning med tillhörande försäljningsbord hos tidskriften Clarté i Stockholm år 2016.