Under brittiskt styre fängslas republikanska aktivister, ofta utan bevisning och med ett rättsvidrigt efterspel.

Den republikanska rörelsen har alltid varit hårt ansatt av ockupationsmakten och så är det även idag. Många politiska företrädare och republikanska aktivister fängslas på lösa grunder, ibland även utan rättegång. Många fängslade republikaner vittnar även om regelrätta trakasserier bakom ockupationsmaktens murar, fångarna kan bland annat förvägras att besöks av sina familjer och utsättas för kränkande visiteringar.

När en familjemedlem fängslas påverkas mångas liv negativt, framförallt så påverkas barnen till fängslade föräldrar, som i många fall inte bara förlorar en förälder utan även en försörjare.

Irlandinformation samlar in pengar till förmån för republikanska fångar och deras familjers välbefinnande.Pengarna som samlas in av föreningen skänks till de republikanska organisationer som ansvarar för fångarna och deras familjer.

Hjälp oss att hjälpa de som behöver hjälp!
Stöta dom politiska fångarna!

Swish: 123-050 34 41
Pg: 32 1905-2

Märk din insättning med “Fangkamp”.