(English further down)

Inom den närmaste framtiden kommer organisationen Irlandinformation släppa boken, Den irländska frihetskampen.

Boken Den irländska frihetskampen är författad och framtagen av organisationen Irlandinformation, boken är den första boken på svenska som avhandlar irländarnas kamp för självständighet från dåtid till nutid. I boken går föreningen Irlandinformation på ett tydligt och pedagogiskt sätt igenom den republikanska rörelsens historia, läsaren får ta del av historiska och viktiga händelser som varit betydande i kampen.

Bli återförsäljare?

Vill din förening eller bokhandel bli återförsäljare till boken Den irländska frihetskampen?
Då är det bara att kontakta oss via formuläret nedan för mer information:


The Ireland Information Group of Sweden looking for resellers for a new book:

In the near future, The Ireland Information Group of Sweden will release the book, The Irish Freedom Struggle.

The book ”The Irish Freedom Struggle” is written and produced by the Ireland Information Group of Sweden, the book is the first book in Swedish that deals with the Irish struggle for independence. In the book, The Ireland Information Group of Sweden goes through the history of the Republican movement in a clear and pedagogical way, the reader gets to take part in historical and important events that have been significant in the struggle.

(As the book is in Swedish, we are not looking for retailers outside the Nordic region)

Kategorier: Nyheter