Artikel: På kröningsdagen, hur brittiska Tories bör se Sinn Fein

(Artikeln kommer ursprungligen från tidningen ”The Spectator” och är författad av Brendan O´Neill, textens svenska översättning och redigering är gjord av föreningen Irlandinformation. Artikelns innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) ”Högern kan lugna ner sig kring Sinn Fein. De kan ta det lilla lugna kring att Läs mer…

First of May statement 2023

(The statement below is written in Swedish, a translation into English will be published shortly) Världens historia har varit kantad av konflikter. Olika stammar, länder, klasser, och grupperingar har ställts mot varandra i diverse subjektiva och objektiva motsättningar. En av dessa konflikter har varit den imperialistiska, den koloniala. I denna Läs mer…

Påskdeklaration från den republikanska rörelsen

(Uttalandet kommer ursprungligen från den Republikanska rörelsen, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Uttalandets innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) Vid denna den 107:e årsdagen av det heroiska Påskupproret sänder ledarskapet för den republikanska rörelsen sina hälsningar till det irländska folket, som nu samlas Läs mer…

Artikel: Irland 100 år efter inbördeskriget, fortfarande ockuperat av britterna

(Artikeln kommer ursprungligen från tidningen Saoirse (Okt. 2022) och är författad av John Rees, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Artikelns innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) För ett hundra år sedan stod striden för att återupprätta republiken het över Irland. Michael Collins dog Läs mer…

Artikel: Arbetarklassen enas

(Artikeln kommer ursprungligen från tidningen Saoirse (Okt. 2022) och är författad av John Rees, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Artikelns innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) Arbetarklassen enas i ”Outdoor Relief”-marscher i Belfast 1932. ”Det här var arbetarklassen – inget politiskt parti eller Läs mer…