Artikel: En enad arbetarklass kan aldrig besegras. En lärdom från historien.

(Artikeln kommer ursprungligen från tidningen Saoirse (Sept. 2022) och är författad av John Rees, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Artikelns innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) Olyckligtvis framhålls det ofta att tanken på en sådan enhet – grunden till en socialistisk republik – Läs mer…