Anklagelserna som riktas mot Liam Campbell har plötsligt släppts och han har kunnat återvända hem till sina nära och kära på Irland. Åklagarsidan kan möjligtvis överklaga beslutet om att släppa anklagelserna, men det hela måste ses som ett misslyckande för MI5:s försök att snärja en välkänd republikansk aktivist.

En stor skam vilar också över Fristatens domstol som utlämnade honom till en domstolsprocess som aldrig blev av. Vad hade de för grund för detta? Bara en begäran om utlämning uppenbarligen, och det har vi skrivit om flera gånger förut, utan grund. Vad var syftet? Hela detta handhavande av en juridisk process mot en för Fristatens styrande klass misshaglig person, en socialistisk republikan, måste ses som en ren hämndaktion, det stinker och visar återigen denna marionettstats sanna korrupta karaktär.

Vi ser dock med tillfredställelse på frisläppandet även om Liams situation nu förvandlats till det sämre då han förlorat sitt arbete och det normala vardagliga livet tagits ifrån honom och hans familj.