Svt har bjudit oss på en serie program om ” The Troubles”, dvs konflikten i den ockuperade delen av Irland. I intervjuer berättar människor från de olika sidorna sina historier. Bra så. De är oftast intressanta att höra på. Konflikten känns nära. Problemet är att motsättningen hela tiden framställs som en mellan katoliker och protestanter. Britternas roll, ockupationen nämns bara av de republikaner som intervjuas. Själva programmet har i princip uteslutit det. Att de brittiska soldaterna först hälsades som räddare och bjöds på smörgåsar och te, för att strax istället ses som partiska och försvarare av den bigotta, diskriminerande staten, blir tydligt bara kring Bloody Sunday och intervjuer med soldater som beskriver bemötandet som väldigt olika från de båda sidorna. Ena sidan älskar dem, den andra hatar dem. Orsakerna till detta?

Att den brittiska armén blev fienden för den nationalistiska befolkningen var inte konstigt, de var ju där för att bevara, upprätthålla ockupationen, den stat de en gång upprättat på samma villkor som det nu gjordes uppror emot. Medborgarrättsrörelsens ”En man – en röst”, var en omöjlig paroll. Att få lika rättigheter som i resten av Storbritannien tillhörde inte den grund varpå den nordirländska staten byggde sin existens på. Britternas, arméns försvar av denna gjorde den republikanska frågan aktuell. Bara i en fri irländsk republik kunde lika rättigheter säkras, dvs lika politiska rättigheter. Republiken får inte sammanblandas med frågan om ett ”enat Irland”, som nu propageras från den konstitutionella nationalismen, dvs en enad korrupt stat såld till kapitalet som Fristaten.

TV-serien slutar med ” fredsavtalet” och PIRA:s kapitulation och uppgivande av vapnen. Slutet gott, allting gott?

Nå, så långt har det inte gått. ”Fredsmurarna” är kvar, fientligheterna också. Samhället är lika mycket delat som förr, det ser de respektive stora partierna till, man verkar för sin del av befolkningen, sekterismen består. Inget har brutit den. Skall det byggas en simhall i ett katolsk område måste samma summa gå till ett projekt i ett protestantiskt, osv. När de konstitutionella nationalisterna påstår sig vara representanter för hela befolkningen har det varit för att skaka hand med kung Charles eller för att hedra de brittiska soldater som dog i världskrigen och liknande. Alltså för att slå vakt om britternas position i provinsen.

Det är värt att titta på serien, den ger en del bra glimtar av vad som pågick där under trettio år. Dessvärre blir bomberna, skjutningarna, dödandet, hungerstrejken, mm något obegripligt när sammanhanget är borta. Men titta på serien, förhoppningsvis ger det ett intresse att orientera sig vidare. Irlandinformation kan ge dig den bakgrund, den fördjupning som inte serien ger. Välkommen att höra av dig om du är intresserad

Kategorier: KulturNyheter