Lördagen den 17/3 -18 arrangerade  ”The Swedish-Irish Society” och den Irländska Ambassaden sin årliga St. Patrick’s Day-parad i centrala Stockholm.

Föreningen Irlandinformation var på plats vid paradens slutmål för för att sprida information om föreningen till paraddeltagarna. Utöver information om föreningen så delades ett ny producerat flygblad ut, kan ses nedan.Arvet från 1916 lever:
I år firar det sista fria valet inbegripande hela Irland hundra år. Det valet fick till följd att 1919 den första Dail Eireann samlades. Den skapades som en följd av Påskupproret och dess proklamation om jämlikhet, nationell självständighet, frihet från det brittiska styret och en demokratisk republik. Samma dag som Dail Eireann samlades tog det irländska frihetskriget sin början, för att ta slut under det inbördeskrig som fristatarna, med engelska vapen, vann.

Den Irländska Fristaten blev från början en bigott, katolsk stat där allt som kunde göra livet lite lättare förbjöds och undertrycktes. Där fattigdom sågs som en dygd. Där emigationen förblev hög och en ventil mot social oro. Prästväldet satte regler för ett samliv utan synd medan de själva förgrep sig på de barn de var satta att skydda. Fristaten blev och har förblivit en stat för de rika mot de fattiga.

Fristaten har alltsedan ”Den Keltiska Tigerns” fall präglats av kraftiga nedskärningar av den sociala omsorg som kommer vanligt folk till godo. Bankernas svindlerier och regeringens medlöperi har dyrt fått betalas av folket. Nya skatter, nya avgifter, pensionärer har fått se sina besparingar gå upp i rök, offentliganställda har förlorat sina jobb, skolorna sina resurser. Fattigdomen har ökat dramatiskt. Folk har fått gå från hus och hem. Under åren efter kraschen tog fler livet av sig i Fristaten än vad som dog i norr under konflikten där. I vinter har människor frusit ihjäl på gatorna i de irländska städerna. Man räknar med ca 10 000 hemlösa i Fristaten. Där sitter en regering som överklagar EU-domstolens beslut att Apple skall betala 13 miljarder tillbaka till Fristaten, skatter de klarat sig undan. En regering som mer ser till storföretagen än till de hemlösa, de sjuka som behöver en vård som snart bara är en illusion, till pensionärerna de berövat sina pensioner. Under åren 2010 till 2016 ökade förmögenheten hos de rikaste från 50 miljarder euro till 100 miljarder euro.

Arvet från 1916 lever på Irland och Republiken återstår att etablera. Arvet från 1916 skall påminna nutidens rövarkapitalister och britternas handgångna män att kampen inte är över. De som alltid stått på folkets sida, på den irländska nationens sida, har varit republikanerna. Därför är det slående att, alltmedan man nedrustar alla välfärdssystem och gör livet svårare för folket, det är republikanerna man attackerar. Skamlöst lånar man sig åt brittiska MI5 för att driva process mot Liam Campbell, republikan från Co. Louth, för att utvisa honom till vidriga fängelseförhållanden i Litauen. Förhållanden som redan 2013 underkändes av en domstol i Belfast. Hans bror Micael satt fängslad där tills den lituaiske domaren underkände målet på den grund att det var brittiska underrättelsetjänsten som lurat honom i en fälla. Nu drivs processen mot Liam, trots att han redan 2013 friades av en domstol i norr. Republikaner fängslade i Portlaoise Gaol överlämnas till lojalisterna i norr och spärras in i ökända Maghaberry-fängelset, där de regelmässigt utsätts för förnedrande behandling.

Arvet från 1916 lever. Unbroken, Unbowed, Unfinished.

 

Kategorier: Nyheter