(Text in English, further down)

Ikväll, under den officiella fångkampsmånaden, höll Irlandinformations stödgrupp i Göteborg en samling där de skrev uppmuntrande och kamratliga hälsningar och julkort till de politiska fångarna.

Kvällen var enligt uppgift mycket lyckad, och vi i Irlandinformation ser med glädje på den lokala gruppens starka engagemang.


Gothenburg: Christmas card writing

This evening, during the official Prisoners Month, the support group in Gothenburg for Ireland Information Group of Sweden held a gathering where they wrote letters and christmas greetings to political prisoners in the occupied north of Ireland.

The evening is said to have been very successful, and we in Ireland Information Group of Sweden are proud of the strong commitment of the local group.

Kategorier: Nyheter