(Text in English, further down)

Kvällen den 20 december höll Irlandinformation Göteborg sin årliga julkortskrivning för att stödja våra kamrater som hålls fängslade av den brittiska ockupationsmakten.

Julen är en högtid som många firar med sina nära och kära. Det är viktigt att vi skänker en tanke till de kvinnor och män som på grund av sin övertygelse och kamp tvingas bort från sina familjer och får fira jul i en cell.

De sitter där för oss, låt oss vara här för dem.


On the evening of december 20th the Ireland Information group in Gothenburg held their annual christmas letter writing for the Republican prisoners locked up under the british occupation.

Christmas is a holiday spent by many together with their loved ones. It is especially important during these times that we remeber the ones that, because of their beliefs and struggle for freedom, are forced away from their families and get to spend it alone in a prison cell.

They are there for us, let us be here for them!

Kategorier: Nyheter