Official IRA (OIRA)

Officiella IRA (OIRA) (engelska: Official IRA) är den organisation som uppstod då ursprungliga IRA 1969 splittrades, och Provisoriska IRA (PIRA) bildades. Eftersom IRA-ledningen med Billy McMillen i spetsen vägrat försvara katolska bostadsområden på Nordirland (mot andra arbetare), grundade Joe Cahill, Brendan Hughes och Billy McKee PIRA och tog avstånd från Läs mer…