Official IRA (OIRA)

Officiella IRA (OIRA) (engelska: Official IRA) är den organisation som uppstod då ursprungliga IRA 1969 splittrades, och Provisoriska IRA (PIRA) bildades. Eftersom IRA-ledningen med Billy McMillen i spetsen vägrat försvara katolska bostadsområden på Nordirland (mot andra arbetare), grundade Joe Cahill, Brendan Hughes och Billy McKee PIRA och tog avstånd från Läs mer…

Irish National Liberation Army (INLA)

Irländska nationella befrielsearmén, Irish National Liberation Army, INLA är en socialistisk arme på Nordirland. Befrielsearmén bildades 1974 och var som mest aktiv tills den 1999 deklarerade att den gick med på en vapenvila. Dess politiska gren är Irish Republican Socialist Party, IRSP. Utbrytning 1974: 1974 la Officiella IRA, OIRA, ner Läs mer…