Kvällen den 6/12 höll Irlandinformation en föreläsning i Stockholm. Arrangörer var tidskriften Clarté. Under föreläsningen talade två representanter från föreningen om påskupproret 1916, vad som föregick upproret och vad som kom efter. Dessutom talade de om läget på Irland idag, om repressionen mot republikanska aktivister och om fångkamp.

Föredraget hölls på ett café i centrala Stockholm. Drygt 15 personer närvarade och det såldes också böcker vid Irlandinformations bokbord.

Vi vill tacka tidskriften Clarté för inbjudan.

Kategorier: Nyheter