(A statement in English is further down the article)

Frige våra fängslade kamrater, nu!

Under dagen har vi fått rapporter om hur kamrater från det irländska republikanska partiet Saoradh har arresterats utan grunder. De kamrater vi vet drabbats är Davy Jordan, talesperson för Saoradh, Saoradhs organisationssamordnaren Joe Barr och de två framstående aktivisterna i Belfast, Alan Lundy och Grainne McCreesh. Samtidigt gjordes också en husrannsakan mot Saoradhs högkvarter i västra Belfast med omfattande förstörelse som följd.

Föreningen Irlandinformation vill uttrycka sitt starka stöd för våra gripna kamrater. Att kämpa för frihet och mot ockupation är inget brott, det är en skyldighet! Vi kräver att våra gripna kamrater släpps!

Tiocfaidh ár lá

/Ireland Information Group of Sweden
Stockholm, 26 oktober 20117


Release our arrested comrades, now!

During the day, we’ve got reports about how our comrades in the Irish republican party Saoradh, has been arrested without reasons. The comrades that we know has been arrested by the occupation regime is Davy Jordan who’s the national chairperson of Saoradh, Joe Barr, who’s the national organizer of Saoradh and the two well known activists Alan Lundy and Grannie McCreesh. During the same time, the headquarter of Saoradh in west Belfast was raided and damaged.

The Ireland Information Group of Sweden will express our solidarity with our arrested comrades. To fight for freedom and against occupation is not a crime, it is a duty. We demand that our arrested comrades are released immediately.

Tiocfaidh ár lá

/Ireland Information Group of Sweden
Stockholm, 26th of october 20117