(Text in English, further down)

Även om vi i Irlandinformation främst fokuserar på den irländska frihetskampen vill vi härmed uttala oss å det starkaste mot Turkiets angrepp gentemot det kurdiska Rojava.

De kurdiska styrkorna i YPG/YPJ har varit några av de starkaste grupperingarna i bekämpandet av terroristerna i Daesh/IS och har under brinnande krig även lyckats utveckla ett demokratiskt, jämlikt och ekologiskt hållbart självstyre. Det har även skickats hälsningar från fronten mot IS till stöd för den irländska frihetskampen.

Irlandinformation fördömmer den turkiska imperialismen, samt aggressionen mot den kurdiska befolkningen och det kurdiska självstyret i de fria kantonerna. Vi menar att den kurdiska befolkningen ska ha samma rätt till ett jämlikt och demokratiskt självstyre som vi kämpar för gällande Irland.

För att veta mer eller engagera er i kampen för det fria Kurdistan vill vi hänvisa våra följare till Rojavakommitéerna som ni  kan hitta på Facebook.

I internationell solidaritet!

/Irlandinformation
10 oktober, 2019Statement regarding the turkish aggression against Rojava.

Although the Ireland Information group of Sweden mainly focus on the Irish freedom struggle, we hereby wish to express our strongest opposition to Turkey’s attack on the Kurdish area of Rojava.

The Kurdish forces in the YPG / YPJ have been some of the strongest groups in the fight against the terrorists in Daesh / IS, and during fierce wars have also managed to develop a democratic, equitable and ecologically sustainable self-government. Signs of solidarity has also been sent from the frontlines against IS in support of the Irish freedom struggle.

Ireland Information group of Sweden, condemn Turkish imperialism, as well as the aggression against the Kurdish population and Kurdish self-government in the free cantons of Rojava. We believe that the Kurdish people should have the same right to an equal and democratic autonomy that we are fighting for regarding Ireland.

To know more about the situation or to get involved in the swedish solidarity-movement for a free Kurdistan, we would like to refer our followers to Rojavakommitéerna, which you can find on Facebook.

In international solidarity!

/ Ireland Information group of Sweden
October 10, 2019