(English further down)

Uttalande med anledning av den sionistiska våldsvågen i Palestina:

Föreningen Irlandinformation känner en djupt rotad solidaritet med alla ockuperade länder och folk. Just nu eskalerar konflikten i det ockuperade Palestina. I den palestinska stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem bedriver Israel just nu en etnisk rensning. Det palestinska folkets försvar har mötts med bestialiska attacker mot palestinska civila från den israeliska ockupationsmakten.

Liksom på Irland har Palestina länge förnekats som sammanhållen nation av såväl imperialistiska krafter som av världssamfundet. Irlandinformation arbetar för frihet från imperialistiskt förtryck. Därför kräver vi att Irland erkänns som återförenad och självständig stat. Samma krav har vi för Palestina. Israel ska lämna alla sina bosättningar och upphöra med det systematiska sionistiska våldet och förtrycket mot det palestinska folket. Palestina ska återförenas som en nation, från Jerusalem till Gaza, från jordanfloden till medelhavet.

Föreningen Irlandinformation
2021-05-15


Statement regarding the wave of zionist violence in Palestine:

The Ireland Information group of Sweden feel a deeply rooted solidarity with all occupied couintries and people. Right now the conflict in occupied Palestine is escalating. In the Palestine community of Sheikh Jarrah in Jerusalem the Israeli government is commiting ethnic cleansing. Acts of defence by the palestinians people have been met with ruthless attacks on civilians by the Israeli occupation forces.

As in Ireland, Palestine has long been denied as one unified nation by imperialist forces as well at the global community. Ireland Information group of Sweden is working for freedom from imperialist oppression. This is why we are demandning that Ireland is recognized as a reunified and sovereign state. We have the same demand for Palestine. Israel must leave all its settlements on occupied soil and cease with their systematic, zionist violence and oppression against the palestinian people. Palestine should reunite as a nation, from Jersualem to Gaza, from the Jordan river to the Mediterranean.

Ireland Information Group of Sweden
2021-05-15