(Text in English, further down)

Som en del i en internationell kampanj, samlades under fredagen ett 15-tal personer för en manifestation utanför Brittiska ambassaden i Stockholm.

Polisen gjorde i vanlig ordning sitt bästa för att ge manifestationen uppmärksamhet med sin närvaro. Noel Maguire sitter fängslad i England dömd till 22 års fängelse. Han är idag den enda IRA fången som hålls inspärrad utanför sitt hemland. Vi stödjer kravet på Noel ska få avtjäna sitt staff hemma på Irland.

Mer information finns på; http://www.geocities.com/starry.plough/noelmaguire.htm

Stödpub i Uppsala:
På lördagen arrangerade Uppsalas lokalgrupp en pubafton till stöd för de republikanska fångarna. Ett femtiotal personer slöt upp för att ta några öl och uttrycka sin solidaritet. Föreningens generalsekreterare informerade om Noel Maguire kampanjen och om behovet av stöd till fångarna.


As part of an international campaign, around 15 people gathered for a demonstration outside the British embassy in Stockholm on Friday. The police did their best to give attention to the manifestation with their presence.

Noel Maguire is jailed in England sentenced to 22 years in prison. He is currently the only IRA prisoner to be detained outside his home country. We support the demand for Noel to serve his sentence at home in Ireland.

Support pub in Uppsala:
On Saturday, Ireland Information Group of Sweden in Uppsala organized a pub night in support of the Republican prisoners. About fifty people joined in to grab some beer and express their solidarity. The association’s secretary general informed about the Noel Maguire campaign and the need for support to the prisoners.

Kategorier: Nyheter