(Text in English, further down)

Idag minns vi Oglach Gervais McKerr, Oglach Eugene Toman och
Oglach Sean Burns.

Den 11 November 1982 åkte de tre volontärerna bil genom Lurgan. Eugene och Sean hade återvänt till Lurgan endast tre timmar tidigare efter att ha hållit sig borta en period då båda två var efterlysta. De lämnade Gervais hem vid halv tio på kvällen, bara minuter efteråt stoppades bilen och brittisk militär avfyrade otaliga automatsalvor mot bilen, alla tre dog omedelbart.
Ingen av volontärerna var beväpnad och inga vapen hittades i bilen.

Gervais McKerr blev 31 år.
Eugene Toman blev 21 år.
Sean Burns blev 21 år.

Fuair se bas ar son saoirse na hEireann.


Today we remember Oglach Gervais McKerr, Oglach Eugene Toman and
Oglach Sean Burns.

On November 11, 1982, the three volunteers drove a car through Lurgan. Eugene and Sean had returned to Lurgan only three hours earlier. Both of them had gone away for a period when both of them were on the run. They left Gervais home at half past ten in the evening, just minutes after, the car was stopped by British military who also opened fire against the car, all three died immediately.
None of the volunteers were armed and no weapons were found in the car.

Gervais McKerr became 31 years old.
Eugene Toman became 21 years old.
Sean Burns became 21 years old.

 

Fuair se bas ar son saoirse na hEireann.