Report from the Easter trip 2022

(English further down) Åter till Irland! I och med coronarestriktionernas lättande kunde Irlandinformation åter genomföra sin traditionsenliga påskresa till Irland. Där deltog organisationens delegation i de årliga manifestationerna till minne av påskupproret 1916, samt för alla de republikaner som stupat i kampen sedan dess. Resan inleddes i Dublin, där en mindre minnesstund med ca 2-300 deltagare hölls för de utländska volontärer som stupade i kampen för Irlands sak 1916. Efter manifestationen träffade delegationen från Irlandinformation Läs mer…

Notis: Lokalval i Storbritannien

Så har det hållits lokalval i Storbritannien och resultaten verkar inte ha gått de styrandes väg helt och hållet. Så kan det gå om väljarna fått för sig att man misskött sig. Inte alltid dock, vilket vi här i Sverige är väl medvetna om. Nåväl, vad som intresserar oss här är hur det gick i den ockuperade delen av Irland. Provisoriska Sinn Fein blev där det största partiet i valet till Stormont, det lokala parlamentet. Läs mer…

Notis: IRSP-medlemmar att trakasseras

Trots att intresset för och oppositionen mot det ”irländska protokollet” mildrats och knappt stör ens de unionistiska väljarna längre, fortsätter DUP och TUV att nästan enbart fokusera på detta. Något som riskerar att minska deras väljarbas än mer. DUP har sagt att de inte kommer ta sina platser efter valet om inte protokollet ändras. En katolsk kyrka i Magherafelt, Co Derry, blev vandaliserad av ett gäng lojalistiska ungdomar nyligen. Vaser slogs sönder, ljus och mässböcker Läs mer…

First of May statement 2022

(Text in English, further down) Arbetarklassen fortsätter att angripas på allt fler områden och med olika medel. Överklassens, oligarkernas och diktatorernas imperialistiska krig och ockupationer, lönedumpning som ställer arbetare mot arbetare och kapitalismens globala utnyttjande av dåliga arbetsförhållanden skadar vår klass. På Irland, i Rojava och Palestina kämpar folken mot ett av kapitalismens grövsta uttryck; imperialistiska ockupationer. Motståndet tar och har alltid tagit sig olika uttryck men förtryckets ansikte och mekanismer är de samma. I Läs mer…

Notis: En maskerad volontär

Vid påskceremonin i Derry 2022 läste en maskerad volontär upp en hälsning från IRA. ”Till de som ägnat de senaste åren till att förtala oss, säger vi, ni har misslyckats. Till de som försökt kriminalisera oss, ni har misslyckats. Till de som önskar bort oss, säger vi nej. Till kollaboratörerna, till quislingarna, till förrädarna, till de som nöjt sig med smulorna, till de som gjort sig rika, säger vi det här: Vi är här för Läs mer…

Göteborg: Minnesstund för martyrerna

Alla gav något vissa, gav allt! Rojavakomittéerna och Irlandinformation samlas ännu en gång för att uppmärksamma de som gav allt för kampen och inte längre finns med oss. De som osjälviskt satte sig själva i första ledet mot förtryckarna. Låt oss inspireras och minnas de som gått bort. Låt inte deras kamp ha varit förgäves, och låt oss kämpa för en värld fri från kapitalism, sexism och fascism. Vi samlas för en kort minnesstund klockan Läs mer…

Notis: Stenar och molotov-cocktails

Över påsken (2022) hölls traditionsenligt marscher och möten över hela Irland till åminnelse av upproret 1916. I Derry, där polisen och britterna varit synnerligen aggressiva på senare tid, gav sig polisen på den republikanska ceremonin och försökte, inne på kyrkogården, arrestera de som, iklädda svarta tröjor och svarta baskrar, ståtligt gått i spetsen för marschen, bärande fanorna för de fyra provinserna, trikoloren och republikens flagga. Ett stort antal polisfordon stod runt kyrkogården. Personer på väg Läs mer…