Lojalisterna i uppror

(Below is a short article written in Swedish that summarizes the last week’s events of unrest in the six counties). Så har det då brutit ut, det som lojalisterna hotat med under våren. ”Det irländska protokollet”, en del av Brexit, som sätter en gräns i Irländska sjön, mellan norra Irland och resten av Storbritannien. Innebörden konkret har varit att varutransporter fördröjts i hamnarna, byråkratisk pappershantering, det tar tid, butikshyllor gapar tomma, hävdas det.  Viktigare än detta Läs mer…

Bli återförsäljare av boken, Den irländska frihetskampen

(English further down) Inom den närmaste framtiden kommer organisationen Irlandinformation släppa boken, Den irländska frihetskampen. Boken Den irländska frihetskampen är författad och framtagen av organisationen Irlandinformation, boken är den första boken på svenska som avhandlar irländarnas kamp för självständighet från dåtid till nutid. I boken går föreningen Irlandinformation på ett tydligt och pedagogiskt sätt igenom den republikanska rörelsens historia, läsaren får ta del av historiska och viktiga händelser som varit betydande i kampen. Bli återförsäljare? Läs mer…

Easter Statement 2021

(English further down) Easter Statement 2021 I år är det 105 år sedan det ärorika påskupproret. Arvet efter James Connolly, Patrick Pearse och de andra revolutionärerna lever vidare än i våra dagar. Revolutionen är fortfarande oavslutad och den kommer förbli oavslutad till dess att brittiska staten lämnar Irland. När Pearse och en 1 600 man stark republikansk armé tog kontrollen över centrala Dublin skakades det brittiska imperiet i grunden. I och med upproret antogs proklamationen Läs mer…

Previous problems with email have been resolved

(English further down) Vi har uppmärksamt att vi under dom senaste månaderna haft problem med att ta emot mail, detta problem är nu löst.Om du har kontaktat oss via mail och inte fått svar så ber vi dig att göra det igen. Vi beklagar det inträffade. We have noticed that in recent months we have had problems receiving emails, this problem has now been resolved. If you have contacted us via email and have not Läs mer…

Problems with payments and grant money

(English further down) För närvarande har föreningen irlandinformation problem med att ta emot pengar från utomstående (avgifter från stödmedlemmar, bidrag från enskilda individer och pengar från eventuell försäljning) via våra tidigare betalsätt, Swish och bankgiro. Om man vill komma i kontakt med frågor om hur man betalar stödmedlemskap eller bidrar med pengar under denna period så ska man kontakta oss via mailen nedan. Currently, the Ireland Information Group of Sweden has problems receiving money from Läs mer…

Stockholm: In solidarity with our comrades

(English further down) Lördagen den 19 september 2020 besökte aktivister från Irlandinformation och Samidoun den Brittiska samt den Irländska ambassaden i Stockholm. Vi besökte dessa två ambassader för att visa vår solidaritet med våra fängslade kamrater, både i fristaten och i de ockuperade sex grevskapen. Vid de båda ambassaderna ställde aktivisterna upp sig med budskapsplakat, banderoll, och en fana för den Irländska Republiken. Budskapen för de två aktionerna löd: FREE THE SAORADH 9FREE DR. ISSAM Läs mer…

We stand with Eimhear!

(English further down) Nyligen har irländsk rebellmusik, den musik som berättar historien om århundraden av kamp och högtidlighåller minnet av de som stupat i kampen, kommit under attack. Trots att det finns många kända band har en sångerska, Eimhear, särskilt pekats ut. Bakom uthängningarna och mediadrevet ligger så kallade Victims Groups, vilka genomgående tenderar på att söka peka ut IRA-aktivitet under the Troubles som kriminell, medan man blundar helt för att den absoluta merparten av Läs mer…