Artikel: Irland 100 år efter inbördeskriget, fortfarande ockuperat av britterna

(Artikeln kommer ursprungligen från tidningen Saoirse (Okt. 2022) och är författad av John Rees, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Artikelns innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) För ett hundra år sedan stod striden för att återupprätta republiken het över Irland. Michael Collins dog i ett bakhåll vid Béal na Blath den 22 augusti. Efter hans död förändrades konflikten avsevärt. Istället för att strida trupp mot trupp, Fristadsstyrkor mot Läs mer…

Artikel: Arbetarklassen enas

(Artikeln kommer ursprungligen från tidningen Saoirse (Okt. 2022) och är författad av John Rees, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Artikelns innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) Arbetarklassen enas i ”Outdoor Relief”-marscher i Belfast 1932. ”Det här var arbetarklassen – inget politiskt parti eller religiös sekt. Gamla olikheter och fördomar var försvunna, uppbrunna i elden av det gemensamma lidandet och nöden.” Belfast 3:e oktober 1932. För 90 år sedan Läs mer…

Notis: 100 år sedan Michael Collins sköts

Så har det gått 100 år sedan Michael Collins sköts och såväl Collins parti, Fine Gael, som hans motståndare Fianna Fail, har hyllat honom. För Micheál Martin, FF, var han ”en av de största irländare som någonsin levt”. Tvivel finns. Collins accepterade delningen av ön, visade lite intresse för radikala sociala och ekonomiska förändringar, gjorde visst väsen kring den norra frågan, men gjorde just inget av det. Han passar alltså bra för de moderna irländska Läs mer…

Notis: Efter folkräkningen

Efter folkräkningen i norr, som visade för första gången en majoritet katoliker, (45,7 mot 43,5 protestanter), har idén om  folkomröstning om gränsen fått ny fart. Nu ligger inte ett enat Irland i frågan om gränsen i geografi eller demografi. Den handlar om att göra upp med den sekteristiska uppdelningen av människor. Som konstitutionella nationalister har Provisoriska Sinn Fein (PSF) bara representerat katolikerna och lämnat de andra åt Democratic Unionist Party (DUP). Det misstaget har fördjupat Läs mer…

Notis: Katastrof inom vården

Belfast Telegraph rapporterar att det under de senaste tre åren räknar med att 17 000 personer, avlidit i väntan på vård, bara under senaste året är den siffran 7 600. (Under 30 år av krig där dog ca 3 500.) Från vårdandställda har nödropen kommit varje år. Stormont har inte varit i arbete, ingen budget, inga pengar. Provisoriska Sinn Fein vägrade länge, efter Martin McGuinness död, att ta sina platser om inte deras språklag gick igenom. Läs mer…

Liam Campbells rättegång, obestämbar framtid.

Liam Campbell släpptes, som vi tidigare skrivit, mot borgen men får inte lämna Litauen. Där väntar han nu på den rättegång som tycks ligga i en obestämbar framtid. Det talas om mer än ett år innan rättegång. Detta är så konstigt då Litauen sedan mer än tio år försökt få honom utlämnad. Har de ingen grund för åtal? Har de inget de kan anföra i domstol? Vad väntar de på? Att brittiska MI5 skall ge Läs mer…

Solidarity with the Swedish kurds

(English further down) I ett avtal med den fascistiska diktatorn Erdogan har Sverige nu gått med på historiska angrepp mot svenska kurder. Avtalet har slutits för att Sverige ska tillåtas bli kandidatland till den imperialistiska västalliansen Nato. I avtalet står bland annat att svenska kurder ska lämnas ut till den turkiska regimen. Man lovar även att ”propaganda för PKK” ska ses på med strängare ögon, och att bidrag till PKK eller närstående organisationer ska kriminaliseras. Läs mer…