Notis: Nyårsdeklarationer från de republikanska grupperna

Nedan följer nyårsdeklarationer från de republikanska grupperna.Nyårsdeklarationerna är översatta av föreningen Irlandinformation. Nyårsdeklarationerna behöver inte beskriva föreningen Irlandinformations åsikter. 32 County Sovereignity Movement Som alla grupperna i år sänder de solidaritetshälsningar till den palestinska kampen och fördömer den israeliska terrorn. ”Folket på Irland kan relatera till dessa kolonisatörens taktiker och än idag är vår egen suveränitet för oss förvägrad. …. ”För republikaner borde 2024 bli året då vi kan förenas kring ett enat tänkande istället Läs mer…

Shock as anti-eviction activists handed 15-year sentences

(Article originally from Irish Republican News – August. 2023) Republicans and housing activists have condemned the extraordinary sentences handed down to three anti-eviction activists in relation to an eviction in Strokestown, County Roscommon, in 2018. Martin O’Toole, Paul Beirne and PJ Sweeney (pictured, left to right) were found guilty by Judge Martina Baxter in June in relation to eviction clashes in which the McGann family was violently removed from their rural home. A gang of Läs mer…

Notis: Protester mot kröningen ägde rum i norr

Protester mot kröningen ägde rum i norr alltmedan Sinn Feins Michelle O´Neill och Alex Maskey betygade sin respekt vid kröningen av den nye engelske monarken, trots hans anspråk på att härks över den nordöstra delen av Irland. Ett hundratal republikaner och socialister samlades invid ett stort pressuppbåd vid Belfasts internationella mur på Falls Road medan kröningen pågick. Lasair Dhearg, som organiserat, sade att protesten ägde rum ” för att vi inte accepterar fattigdom, ockupation och Läs mer…

Artikel: På kröningsdagen, hur brittiska Tories bör se Sinn Fein

(Artikeln kommer ursprungligen från tidningen ”The Spectator” och är författad av Brendan O´Neill, textens svenska översättning och redigering är gjord av föreningen Irlandinformation. Artikelns innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) ”Högern kan lugna ner sig kring Sinn Fein. De kan ta det lilla lugna kring att partiets vice- ordförande, Michelle O´Neill, närvarar vid kröningen av kung Charles. De kan koppla av vad gäller den där selfien med Sinn Feins tidigare ordförande Läs mer…

First of May statement 2023

(The statement below is written in Swedish, a translation into English will be published shortly) Världens historia har varit kantad av konflikter. Olika stammar, länder, klasser, och grupperingar har ställts mot varandra i diverse subjektiva och objektiva motsättningar. En av dessa konflikter har varit den imperialistiska, den koloniala. I denna konflikt har härskande grupperingar som haft möjlighet att projicera makt utanför sitt eget territorium utnyttjat och exploaterat, samt fortfarande utnyttjar och exploaterar, områden och folk Läs mer…

Påskdeklaration från den republikanska rörelsen

(Uttalandet kommer ursprungligen från den Republikanska rörelsen, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Uttalandets innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) Vid denna den 107:e årsdagen av det heroiska Påskupproret sänder ledarskapet för den republikanska rörelsen sina hälsningar till det irländska folket, som nu samlas vid gravar och monument för att minnas våra döda frihetskämpar. Den republik de tjänade och gav sina liv för återstår att återupprätta. Vi svär att Läs mer…

Notis: Nyårshälsning från IRA

Organisationen som brukar benämnas New IRA har hälsat det nya året med försäkran att kampen kommer att fortsätta för att befria Irland från ockupationen. De skriver: ”Då vi går in i 2023 är Irland fortfarande under ockupation och vår nationella självständighet nekas oss av en främmande regering. Den Irländska Republikanska Armén kommer att använda alla de medel som står till dess förfogande för att bryta dessa fjättrar. Voluntärer i den Irländska Republikanska Armén liksom dess Läs mer…