Notis: Protester mot kröningen ägde rum i norr

Protester mot kröningen ägde rum i norr alltmedan Sinn Feins Michelle O´Neill och Alex Maskey betygade sin respekt vid kröningen av den nye engelske monarken, trots hans anspråk på att härks över den nordöstra delen av Irland. Ett hundratal republikaner och socialister samlades invid ett stort pressuppbåd vid Belfasts internationella mur på Falls Road medan kröningen pågick. Lasair Dhearg, som organiserat, sade att protesten ägde rum ” för att vi inte accepterar fattigdom, ockupation och Läs mer…

First of May statement 2023

(The statement below is written in Swedish, a translation into English will be published shortly) Världens historia har varit kantad av konflikter. Olika stammar, länder, klasser, och grupperingar har ställts mot varandra i diverse subjektiva och objektiva motsättningar. En av dessa konflikter har varit den imperialistiska, den koloniala. I denna konflikt har härskande grupperingar som haft möjlighet att projicera makt utanför sitt eget territorium utnyttjat och exploaterat, samt fortfarande utnyttjar och exploaterar, områden och folk Läs mer…

Påskdeklaration från den republikanska rörelsen

(Uttalandet kommer ursprungligen från den Republikanska rörelsen, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Uttalandets innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) Vid denna den 107:e årsdagen av det heroiska Påskupproret sänder ledarskapet för den republikanska rörelsen sina hälsningar till det irländska folket, som nu samlas vid gravar och monument för att minnas våra döda frihetskämpar. Den republik de tjänade och gav sina liv för återstår att återupprätta. Vi svär att Läs mer…

Notis: Nyårshälsning från IRA

Organisationen som brukar benämnas New IRA har hälsat det nya året med försäkran att kampen kommer att fortsätta för att befria Irland från ockupationen. De skriver: ”Då vi går in i 2023 är Irland fortfarande under ockupation och vår nationella självständighet nekas oss av en främmande regering. Den Irländska Republikanska Armén kommer att använda alla de medel som står till dess förfogande för att bryta dessa fjättrar. Voluntärer i den Irländska Republikanska Armén liksom dess Läs mer…

Artikel: Irland 100 år efter inbördeskriget, fortfarande ockuperat av britterna

(Artikeln kommer ursprungligen från tidningen Saoirse (Okt. 2022) och är författad av John Rees, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Artikelns innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) För ett hundra år sedan stod striden för att återupprätta republiken het över Irland. Michael Collins dog i ett bakhåll vid Béal na Blath den 22 augusti. Efter hans död förändrades konflikten avsevärt. Istället för att strida trupp mot trupp, Fristadsstyrkor mot Läs mer…

Artikel: Arbetarklassen enas

(Artikeln kommer ursprungligen från tidningen Saoirse (Okt. 2022) och är författad av John Rees, textens svenska översättning är gjord av föreningen Irlandinformation. Artikelns innehåll behöver inte gå i linje med föreningen irlandinformations åsikter) Arbetarklassen enas i ”Outdoor Relief”-marscher i Belfast 1932. ”Det här var arbetarklassen – inget politiskt parti eller religiös sekt. Gamla olikheter och fördomar var försvunna, uppbrunna i elden av det gemensamma lidandet och nöden.” Belfast 3:e oktober 1932. För 90 år sedan Läs mer…

Message of solidarity to the Republican Sinn Fein Ard Fheis 2022

Friends, Comrades, The Ireland Information Group of Sweden sends its best wishes to your Ard fheis. We salute the members activists in Republican Sinn Fein for their steadfast and courageous work, both in the Freestate and in the occupied zone, facing, on the one hand a corrupt puppetregime bend on crushing the only real opposition to their regime and the ruling class in control, that is the Republican Movement, on the other facing the repression Läs mer…