På svenska:

Irlandinformation fördömer dagens parlamentsval i det så kallade Nordirland. Så länge den brittiska staten ockuperar irländsk mark och vägrar ge Irlands folk deras rätt till suveränitet är all så kallad demokrati bara ett skådespel.

Det ”republikanska” partiet Sinn Féin sitter i knäet på ockupationsmakten i London. Den brittiska regeringens hot om att permanent ta makten från lydparlamentet i Stormont kvarstår oavsett om man lägger sin röst på Unionisterna eller ”republikanerna”. Stormont måste bort!


In English:

Ireland Information Group of Sweden condemns the election that’s taking place in the so called ”Northern Ireland” today. As long as the British state occupies Irish soil and denies the Irish people the right to sovereignty all so called democracy is nothing more than a game.

The ”republican” party Sinn Féin sitts in the knee of the occupants in London. The British regime threatens to take the power in the occupation parlament, Stormont. As long as Stormont remains there will be no true democracy in the six counties.

Ireland unfree shall never be at peace!

Kategorier: Uttalanden