Igår höll RNU tillsammans med berörda ett möte om Tony Taylors olagliga frihetsberövande i Derry där Irlandinformation deltog.

Mötesdeltagarna upplystes om hur situationen ser ut just nu, att inga bevis eller ens anledningar kunnat presenteras för frihetsberövandet hittills, och att det måste ses som en rent politisk internering i ett led för att försöka stävja all progressiv politisk opposition. Omotiverade frihetsberövanden är en taktik som använts många gånger förut av den brittiska ockupationsmakten och dess lakejer för att skrämma och tysta republikaner och ex-fångar att de när som helst kan kastas i fängelse.

Mötet var välbesökt och en bredd organisationer kunde enas kring fördömandet av Tony Taylors internering. Diskussionerna som uppstod gav många inspirerande uppslag och en rad stödhandlingar är planerade. Mötet enades kring att interneringen av Tony Taylor är en genuin människorättsfråga och att det är allas plikt som värnar om mänskliga rättigheter att kräva dennes omedelbara frigivande!

Visa din solidaritet med Tony Taylor via Irlandinformation:
SWISH: 123-050 34 41 // PG: 32 19 05-2
Märk insättningen med FREE TONY TAYLOR!

irland

Kategorier: Nyheter