Monarki-kramarna i Provisoriska Sinn Fein har ånyo fått tillfälle att visa hur förtjusta de är i hennes  majestät drottningen. Vid en ceremoni vid Stormont, organiserad av ”The Commonwealth Parliamentary Association” tidigare ”The Empire Parliamentary association”, satte provos John O´Dowd spaden i jorden tillsammans med en lojalistisk kollega för att plantera ett träd till drottningens ära. (Huruvida han grävde med rätt fot framkommer inte, kanske han övergivit också detta). Alex Maskey, talman i Stormont kunde inte närvara, men framförde sina välgångs hälsningar.

Det är passande för Församlingen att visa sin respekt givet det betydelsefulla bidrag drottningen givit till det politiska framåtskridandet här då så mycket förändrats under de senaste sjuttio åren i vårt samhälle och i den vidare världen.”

En annan ur det kungliga menageriet, Prins Charles, vars fallskärmsregemente bär skulden för såväl Bloody Sunday som mördandet i Ballymurphy, är inbokad för besök i Tipperary. Saoradh skriver: ”Att Fristatsetablissemanget välkomnar dessa brittiska kungliga parasiter till ”the Premier County” är skamligt och kommer rättmätigt bemötas.”

PIRA:s ”Green Book” har fått en översättning och sprids nu bland ukrainska soldater som en handledning i gerillakrig.

Kategorier: Notiser