Nedan följer nyårsdeklarationer från de republikanska grupperna.
Nyårsdeklarationerna är översatta av föreningen Irlandinformation. Nyårsdeklarationerna behöver inte beskriva föreningen Irlandinformations åsikter.


32 County Sovereignity Movement

Som alla grupperna i år sänder de solidaritetshälsningar till den palestinska kampen och fördömer den israeliska terrorn.

”Folket på Irland kan relatera till dessa kolonisatörens taktiker och än idag är vår egen suveränitet för oss förvägrad.

….

”För republikaner borde 2024 bli året då vi kan förenas kring ett enat tänkande istället för en rad små organisationer som säger samma sak. Vi behöver utmana de politiska partierna för deras misslyckande och deras svek mot sina landsmäns rättigheter och vi behöver få den republikanska ståndpunkten företrädd och förespråkad i städer, samhällen och byar över hela Irland. Vår dörr står alltid öppen. Våra barn och våra barnbarn förtjänar bättre. Beir bua.”

Irish Republican Socialist Party

Sänder hälsningar till politiska fångar på Irland och utomlands.

”Revolutionära fångar, oavsett var de sitter, lider för att ha försvarat arbetarklassen och som sådana är de symboler för en uthållighet som inspirerar oss alla att fortsätta vårt arbete varje dag.

….

”Här på Irland har kostnaderna för att köpa ett hem, hyra en bostad, tanka din bil och klara alla nödvändiga vardagsinköp ökat drastiskt. Inkomsterna har inte ökat för att klara detta, resulterande i extrem fattigdom i hela landet, en situation folket på Irland olyckligtvis är allt för bekanta med.

”Bristen på åtgärder från båda etablissemangen, i norr som i söder, har emellertid bidragit till att tanken på ett ´nytt´ och ett ´enat´ Irland tagit plats i den nationella pressen, med fler och fler irländare frustrerade över den eviga fattigdomen och den politiska handlingsförlamningen, bara betraktad uppifrån av de välbeställda politikerna.”

”Arbetet med att bygga och vidmakthålla ett revolutionärt politiskt parti för arbetarklassen på Irland är vårt dagliga fokus och måste vara kärnan i varje republikansk socialist tänkande under 2024, som kontrast till bolagens och elitens ideologiska bombarderande över arbetarklassen.”

Irish Republican Prisoners Welfare Association

”Vi republikanska politiska fångar inspärrade i Maghaberry, Hydebank och Portlaoise sänder revolutionära nyårshälsningar till våra kamrater här hemma och utomlands också till andra anti-imperialistiska fångar och kämpande ockuperade folk världen över.”

Det är viktigt att förstå att palestiniernas situation är sammanflätad med den irländska kampen. Stora skaror av irländare är snabba med att helt rätt fördöma den zionistiska krigsmaskinen som fortsätter tortera det palestinska folket men syns inte till när det kommer till den likaledes omoraliska och illegala ockupationen av deras eget land. Medan de manar till stöd för palestinska fångar glömmer de bort de irländska politiska fångarna på sin egen tröskel.”

Saoradh

Vill önska alla kamrater och medlemmar ett gott nytt revolutionärt år.

”Som tidigare år har den brittiska säkerhetstjänsten styrt politisk polis i de ockuperade sex  grevskapen, åtskilliga rapporter från medlemmar om skumma MI5 agenter, många fler har burats in på tveksamma anklagelser.”

” Internationellt har Saoradh stärkt banden med allierade och kamrater runt jorden och under året byggt vidare solidariteten med många anti-imperialistiska- och vänstergrupper här hemma och utomlands. Detta visade sig i de solidaritetshälsningar från omvärlden till vår Ard fheis, särskilt betonar vi vår pågående med våra kamrater i Palestina som fortsatt möter den zionistiska ockupationsmaktens våldsamma angrepp”

”Trots bakslag och utmaningar har vår medlemsskara ökat stadigt. Tydligen möter våra revolutionära deklarationer genklang hos många över Irland så vi fortsätter att växa över hela ön. Vi arbetar vidare i relevanta lokala grupper, idrottsorganisationer, hyresgästföreningar, irländska språkgrupper och kulturella föreningar.

Vi har stått i täten i kampen mot extremhögern på ön. VI har givit stöd till strejkande arbetare och till dem som hotas av vräkning. Vi har givit stöd till de som stått upp emot anti-social verksamhet. Vi har hedrat våra republikanska döda. Vi har fäst uppmärksamheten på interneringarna och givit stöd åt de republikanska fångarna och vi har fört kampanjer mot brittiska kronans och Fristatens trakasserier.”

Vi är ett revolutionärt republikanskt socialistiskt parti hängivna etablerandet av en socialistisk republik och för det ber vi inte om ursäkt.”

(New)IRA

”Till de aktiva voluntärerna i IRA: Ni har återigen visat er hängivenhet, er oräddhet och ert engagemang för vår kamp för Irlands frihet. Vi hyllar er!

….

”Behandlingen av det ockuperade palestinska folket av den av väst uppbackade zionistiska israeliska armén, visar världen att kolonialism och imperialism är varje enskild människas frihet och suveränitets största fiender. Vi ger vårt fulla stöd till alla aktioner mot dessa krafter. IRA fortsätter kampen för irländsk självständighet med alla former den kampen kan föras. Vi har visat under de senaste 12 månaderna att vi ännu har de voluntärer och den kapaciteten att attackera medlemmar ur kronans trupper var och när vi finner det lämpligt och vi kommer att fortsätta så.”

Sinn Fein Poblachta (Republican Sinn Fein)

Sänder hälsningar ”till politiska- och samvetsfångar som hålls inspärrade för att de tagit ställning och försvarat och kämpat för nationell frihet och medborgerliga rättigheter för de förtrampade och marginaliserade i vårt samhälle.”

Betonar hur viktigt det är att organisationen växer då de ”republikanska målen aldrig varit så hotade som genom den mängd av Leinster House- partier som nu talar om ett ´enat Irland´, med andra ord ett utvidgande av Fristaten. Vi har sett en del av de där förslagen och de har inget att göra med de republikanska idealen. … Vi måste bemöta detta förräderi vid varje tillfälle som ges.”

Sinn Fein Poblachta fördömer de ständiga trakasserierna mot republikaner/nationalister i de ockuperade sex grevskapen

….

Den så omskrutna Stormont-församlingen fungerar återigen inte då DUP fortsätter sin bojkott. Den brittiska regeringen håller inne överföringen av bidrag, vilket innebär att sjukvård, utbildning och andra sociala verksamheter lider brist på resurser. Precis som vi förutspått har det så kallade ´Långfredags- avtalet´ blivit ett totalt misslyckande.

Det irländska folket känner stark sympati med det palestinska folket. Genom historien har vi lidit då britterna praktiserade folkmord på Irland och generationer tvingades fly vårt hemland för att spridas över världen. Sinn Fein Poblachta står med det det palestinska folket och fördömer det folkmord Israel utövar mot dem.

Sinn Fein Poblachta manar till ett brittiskt tillbakadragande och för upprättandet av en konstituerande församling där hela folket, som en enhet får avgöra framtiden.

An Poblacht Abù.”  

Lasair Dheargh

Hälsar alla medlemmar och sympatisörer liksom anti-imperialister över världen, ”särskilt de politiska fångarna för de offer de fortsätter att göra till stöd för att befria folken runt jorden. Särskilt ger vi vår fortsatta solidaritet till det palestinska folket och till deras aktiva motstånd till försvar för sitt land och mot folkmordet.

Alltmedan den fortsatta inlemningen av den tidigare republikanska rörelsen i imperialistiska statliga institutioner på Irland pågar måste vi använda den nuvarande perioden av kamp för en noggrann rekonstruktion av irländsk republikanism.

Bägge de bankrutta staterna på Irland vilar på ett ekonomiskt system så utformat för att exploatera vårt folk på alla vis. Vare sig det handlar om hyreshajarnas ständiga ökningar av omöjliga hyreshöjningar genom exploateringen av bostadssituationen eller den så kallade ´levnadskostnadskrisen´. Lasair Dheargh har varit tydliga med att det inte är en ´levnadskostnadskris´ utan kapitalismens ständiga kris.

Kategorier: Notiser