Protester mot kröningen ägde rum i norr alltmedan Sinn Feins Michelle O´Neill och Alex Maskey betygade sin respekt vid kröningen av den nye engelske monarken, trots hans anspråk på att härks över den nordöstra delen av Irland.

Ett hundratal republikaner och socialister samlades invid ett stort pressuppbåd vid Belfasts internationella mur på Falls Road medan kröningen pågick.

Lasair Dhearg, som organiserat, sade att protesten ägde rum ” för att vi inte accepterar fattigdom, ockupation och monarki.”

Plakat med texten ”Not our King” och ”Neither King nor Kaiser, but Ireland”, sattes upp på synliga platser i Belfast, Derry, Newry och andra ställen.

Liknande demonstrationer ägde rum också i Lifford, vid den av britterna skapade gränsen och utanför GPO i Dublin. Vid protesterna hördes taalkörer ropa: ”Nì Àr Rì” och ”Nì hè àr Rìne è”, vilka båda betyder ”Inte vår kung”.

Kategorier: Notiser