(Text in English, further down)

Livstidsdömde Dessie O’Hare har förlyttats tillbaka till Portlaoise fängelset sedan han försökt smuggla in en mobiltelefon och en påse okända piller efter en permission.
Dessie O’Hare med föflutet i både PIRA och INLA dömdes 1988 till livstid för att ha kidnappat en tandläkare, för att finansiera en utbrytargrupp han startat. I fängelse gick han återigen med i INLA och blev senare ledare för INLA i Portlaoise. I samband med Goda Fredagsamnestin vägrades Dessie frigivning vilket lett till flera protestkampanjer, bla i Sverige.

Sedan några år tillbaka sitter Dessie på den öppna anstalten Caslterea. Det var där han efter en permission ertappades med att försöka smuggla in piller och en mobiltelefon. Dessie O’Hare är medlem i INLA, han omfattas av kriterierna i Goda Fredagsavtalet. Dessie O’Hare har avtjänat sitt straff, Dessie ska friges!

Skriv brev till:
Dessie O’Hare
Portlaoise Prison
Dublin Road
Portlaoise, Co. Laois,
Ireland

Skriv och protestera:
Irlands Ambassad
Östermalmsgatan 97
100 55 Stockholm


Lifetime sentenced Dessie O’Hare has been transported back to Portlaoise Prison after trying to smuggle in a cellphone and a bag of unknown pills.
Dessie O’Hare, with the past in both PIRA and INLA, was sentenced to life in 1988 for kidnapping a dentist, to fund an outbreak group he started. In prison he joined INLA again and later became the leader of INLA in Portlaoise. In connection with the Good Friday amnesty, Dessie was refused release, which led to several protest campaigns, for example in Sweden.

For a few years now Dessie has been at the open facility Caslterea. That was where, after a leave, he was caught trying to smuggle in pills and a cellphone. Dessie O’Hare is a member of INLA, he is covered by the criteria of the Good Friday Agreement. Dessie O’Hare has served her sentence, Dessie should be released!

Write letter to:
Dessie O’Hare
Portlaoise Prison
Dublin Road
Portlaoise, Co. Laois,
ireland

Write and protest:
Embassy of Ireland
Östermalmsgatan 97
100 55 Stockholm

Kategorier: Nyheter