(The statement below is written in Swedish, a translation into English will be published shortly)

Världens historia har varit kantad av konflikter. Olika stammar, länder, klasser, och grupperingar har ställts mot varandra i diverse subjektiva och objektiva motsättningar.

En av dessa konflikter har varit den imperialistiska, den koloniala. I denna konflikt har härskande grupperingar som haft möjlighet att projicera makt utanför sitt eget territorium utnyttjat och exploaterat, samt fortfarande utnyttjar och exploaterar, områden och folk vilka ännu inte haft styrkan att slå sig fria.

För oss i Föreningen Irlandinformation är fokuset den exploatering som skett, och fortfarande sker, på ön Irland där den brittiska ockupationsmakten genom att söndra och härska skapat och skapar ekonomisk och politisk vinning åt de högre samhällsklasserna i sitt samhälle på bekostnad av ett söndrat och splittrat samhälle där arbetare ställs mot arbetare, genom privilegier baserat på etnisk härkomst, i ett område där alla i praktiken drabbas av den rådande ordningen.

Även om vårat, som grupps, fokus ligger på Irland har vi historiskt sett samma funktion av imperialismen världen över, och vi ser den än idag utöver norra Irland på platser som Palestina, Kurdistan, och Korsika, med mera, och genom postkolonialismen och det nyliberala systemet över hela världen.

Grunden till imperialismen är, precis som grunden till sexism, rasism, och andra samhälleliga motsättningar strävan efter vinning och makt. Svaret, är klasskampen!

Först när de utsugna och exploaterade förmås enas över skapade motsättningar som nationalitet, kön, religion, och sexualitet, istället för att låta oss ställas mot varandra i en kamp om smulorna, kan vi bli starka nog att kullkasta det rådande systemet.

Men, även om vår enighet är nödvändig för att ge oss den styrka som behövs är den inte tillräcklig. Som vi har sett historiskt kommer de nedtrycktas kamp alltid mötas med våld och repression av makten. Vi såg det med Haymarket-martyrerna, för vilka 1 maj är instiftad som arbetarklassens kampdag, vi såg det innan det i pariskommunen, och vi har sett det efter på frihetskampen på Irland och i folkliga uppror över hela världen där människor kräver sin rätt.

Då som nu bygger vår värld på orättvisor och exploatering, då som nu krävs klassmedvetande och solidaritet för att resa oss, då som nu kommer kampen att mötas med brutalitet och våld av de med makten, då som nu är lösningen densamma: garantin för frihet är en arbetare med gevär!

För en 1 maj på klasskampens grund!
För revolutionen!
For a Socialist republic!
Beir bua!


Föreningen Irlandinformation
1/5-2023