fsdIrlandinformation fördömer den irländska fristatens internering av den mångåriga republikanska socialisten Sean Doyle, som är planerad att pågå till den 24 maj.

Sean, som är aktiv i partiet Eirigi, har fängslats som en följd av protester mot privatisering av vatten samt installationer av vattenmätare, vilka rika landägare profiterar på på de mindre bemedlades bekostnad.

Sean har en lång historia som aktiv i den republikanska socialistiska rörelsen, och interneringen av honom ett tydligt trakasseri till följd av hans politiska engagemang.

Vi sänder härmed vårt starkaste moraliska stöd till Sean, hans vänner och familj, samt till kampen mot den pågående privatiseringen av naturresurser där de rika blir rikare och de fattiga fattigare av någonting som bör tillfalla alla gemensamt!

Beir bua!