(English further down)

Nu har vi i Irlandinformation tagit fram egna klistermärken till stöd för republikanen Liam Campell som utlämnats till Litauen, ett land känt för sin usla behandling av fångar. Vi efterfrågar nu hjälp från kamrater i Sverige om att hjälpa oss sprida klistermärkena.

Är du, din förening eller bokhandel intresserad av att sprida klistermärken? Kontakta då oss på:

information@irlandinformation.se

Ange om du är privatperson eller tillhör en förening. Bifoga leveransadress.

Vi kommer att skicka stora mängder av klistermärken till organisationer på Irland. Mängden klistermärken vi kan skicka ut baseras på efterfrågan.


Help us spread the word about Liam Campbell!

The Ireland Information Group of Sweden has now developed our own stickers, in support of Republican Liam Campell, who’s been extradited to Lithuania, a country made famous for there bad treatment of prisoners. We are now asking for help from our comrades in Sweden to help us spread the stickers.

Are you, your association or bookstore interested in spreading stickers? Then contact us at:

information@irlandinformation.se

Indicate if you are a private person or an association, enclose the delivery address.

We will send large quantities of stickers to organizations in Ireland. The amount of stickers we can send out is based on demand.