(English further down)

I dag har vi i Irlandinformation publicerat en svenskspråkig informationssida på vår webbplats (www.irlandinformation.se) om Liam Campbell. Målet med den svenskspråkig informationssidan är att samla material om Liam Campbells fall för svenskspråkiga besökare och sympatisörer. Enstaka texter kan komma att vara skrivna på både svenska och engelska.

Solidaritet med Liam Campbell!


Today we, the Ireland Information Group of Sweden, have published a Swedish information page on our website (www.irlandinformation.se) about Liam Campbell. The goal of the Swedish-language information page is to collect material about Liam Campbell’s case for Swedish-speaking visitors and sympathizers. Individual texts may be written in both Swedish and English.

Solidarity with Liam Campbell!