(Text in English, further down)

Idag kom beskedet att Marian Price internering upphävs!
Mycket glädjande besked. Våra tankar går främst till hennes familj idag.

Ett stort tack till alla som hjälpt till med kampanjen här i Sverige.

Helt nöjda är vi givetvis inte. Marian friges inte av några moraliska eller juridiska rättviseprinciper utan det baseras helt på hennes mycket dåliga hälsa.

Marian är så pass fysiskt dålig att hon kommer stanna på sjukhuset. Vidare konstaterar ‘The Parole Commission’ att det var helt rätt att hålla henne inspärrad i över två år.
Dessutom står åtalspunkterna mot henne kvar. Hon är misstänkt för inblandning i Massereene och ‘pappers-hållandet’ på kyrkogården i Derry.

Huvudsaken är ändå att hon är fri!
Nu har hennes nära och kära möjlighet att besöka henne på helt andra villkor än tidigare!


Today the message came that Marian Price’s detention was canceled!
A very pleasing message. Our thoughts go mostly to her family today.

A big thank you to everyone who helped with the campaign here in Sweden.

Of course we are not completely satisfied. Marian is not liberated by any moral or legal principles of justice but it is entirely based on her very poor health.

Marian is so physically ill that she will stay in the hospital. Furthermore, ’The Parole Commission’ states that it was perfectly right to keep her detained for over two years.
In addition, the charges against her remain. She is suspected of being involved in Massereene and the ’paper-holding’ at Derry Cemetery.

The main thing is that she is free!
Now her loved ones have the opportunity to visit her on completely different terms than before!

Kategorier: Nyheter