(Text in English, further down)

1:a maj 2019:

Den 1:a maj, på arbetarrörelsen dag, hade Irlandinformation utåtriktade aktiviteter i Göteborg samt Stockholm.

Göteborg:

I Göteborg ställde föreningen upp bokbord med litteratur och T-shirts på Järntorget där flera partier och grupper samlades inför sina 1:a maj firanden. Flygblad delades ut och man förde flera intressanta diskussioner med förbipasserande.

Senare på dagen besökte organisationen fackförbundet Syndikalisternas (SAC) demonstration för att även där dela ut flygblad och samla in pengar till de republikanska fångarna.

Stockholm:

I Stockholm inledde föreningen dagen med samling vid La Mano-monumentet på Katarinavägen där föreningen deltog i den årliga minnesmanifestation för de svenska frivilliga som stupade i kriget mot Francofascismen under Spanska inbördeskriget. Föreningen delade under manifestationen ut flygblad och samlade in pengar till dömda republikanska fångar.

Efter minnesmanifestationen vid La Mano delade föreningen ut flygblad och samlade in pengar vid Syndikalisternas (SAC) respektive Vänsterpartiets (V) demonstrationer.


May 1st, 2019:

On May 1st, the international workers day, the Ireland Information Group of Sweden had activities in Gothenburg and Stockholm.

Gothenburg:

In Gothenburg the organization set up a book table with literature and t-shirts for sale at Järntorget where several parties and groups gathered for their May Day celebrations. Flyers were distributed and several interesting discussions were conducted with passing individuals.

Later in the day, the organization visited the trade union Syndicalists (SAC) demonstration to also distribute flyers and collect money for the Republican prisoners.

Stockholm:


In Stockholm the organization began the day with a gathering at the La Mano Monument at Katarinavägen where the association participated in the annual manifestation for the Swedish volunteers who gave their lives in the war against fascism during the Spanish Civil War. The organization distributed flyers during the manifestation and raised money for Republican prisoners.

After the memorial manifestation at La Mano, the organization distributed flyers and collected money at the demonstrations of the trade union Syndicalists (SAC) and the Left Party (V) respectively.

Kategorier: Nyheter