(Text in English, further down)

Fem nya dokumentärer har publicerats i vårat filmarkiv samt på vår youtube kanal.

Syftet med att vi publicerar dokumentärer som redan finns tillgängliga är för att vi har som mål att försöka samla intressanta dokumentärer på en och samma plattform.

Publicerad dokumentärer:
1. Women of Easter 1916
2. Voices from the Grave
3. No Go: The Free Derry Story
4. The Blanketmen
5. James Connolly: Ireland’s Greatest


Five new documentaries have been published in our archive and on our YouTube channel.

The purpose of publishing documentaries that are already available online is because we aim to to gather interesting documentaries on one platform.

Published documentaries:
1. Women of Easter 1916
2. Voices from the Grave
3. No Go: The Free Derry Story
4. The Blanketmen
5. James Connolly: Ireland’s Greatest

Kategorier: Nyheter