(English further down)

För närvarande har föreningen irlandinformation problem med att ta emot pengar från utomstående (avgifter från stödmedlemmar, bidrag från enskilda individer och pengar från eventuell försäljning) via våra tidigare betalsätt, Swish och bankgiro.

Om man vill komma i kontakt med frågor om hur man betalar stödmedlemskap eller bidrar med pengar under denna period så ska man kontakta oss via mailen nedan.


Currently, the Ireland Information Group of Sweden has problems receiving money from outsiders (fees from support members, grants from individuals and money from any sales) via our previous payment methods, Swish and bank giro.

If you want to get in touch with questions about how to pay support membership or contribute money during this period, you should contact us via the email below.


Kategorier: Nyheter