(Text in English, further down)

Under lördagen den 14 oktober genomfördes en blockad utanför den brittiska ambassaden i Stockholm och ännu en utanför konsulatet i Göteborg.

I Stockholm samlades ett tiotal medlemmar och sympatisörer utanför ambassaden där de radade upp sig med plakat för en symbolisk blockad.

I Göteborg slöt 15 – 20 personer upp utanför Engelska konsulatet. Då detta bara är öppet på vardagar och platsen relativt folktom fortsatte aktionen i Brunnsparken där flygblad delades ut.

Aktionerna genomfördes för att visa vårt stöd för de kämpande irländska politiska fångarna och understryka dess krav på politisk status.


On Saturday, October 14, a blockade was conducted outside the British Embassy in Stockholm and another outside the British Consulate in Gothenburg.

In Stockholm, around ten members and sympathizers gathered outside the embassy where they lined up with placards for a symbolic blockade.

In Gothenburg, 15-20 people gathered at the British Consulate. Since the consulate is only open on working days and the place is relatively deserted on the weekends, the campaign continued with a leaflet distribution in Brunnsparken.

The actions were carried out to show our support for the struggling Irish political prisoners and to underline its demands for political status.

Kategorier: Nyheter