(Text in English, further down)

Under de senaste dagarna har det irländskt republikanska och socialistiska partiet Saoradh utsatts för stark repression i såväl de ockuperade områdena i norra Irland som i den irländska fristaten i söder. För några dagar sedan genomfördes ingripanden mot tio representanter för partiet, och idag har samtliga fyra kontor i norra Irland blivit genomsökta av brittisk polis under samordning från säkerhetstjänsten MI5.

Vi i Irlandinformation ställer oss bakom våra kamrater i Saoradh och fördömer å det starkaste de angrepp de nu utsätts för.

/Irlandinformation
2020-08-
20


In recent days, the socialist Irish Republican party Saoradh has been subjected to severe repression in both the occupied territories in the north of Ireland as well as in the Free State in the south. A few days ago, raids were carried out against ten representatives of the party, and today all four offices in the occupied north of Ireland have been raided by crown forces co-ordinated by MI5.

We in the Ireland Information Group of Sweden stand firmly behind our comrades in Saoradh, and we strongly condemn the actions they are now being subjected to.

/Ireland information group of Sweden
2020-08-20