(Text in English, further down)

Lördagen den 1 December 2018 höll föreningen Irlandinformation sin årliga julkortspub i centrala Stockholm. Under kvällen fanns det möjlighet att köpa böcker, t-shirts och annat material från Irlandinformations bokbord.

Det fanns självklart även möjlighet för besökaren att skriva vykort till irländska kamrater som sitter i fängelse för sitt republikanska engagemang, ungefär ett 40-tal vykort skrevs under kvällen.

Under kvällen uppträdde en trubadur som var mycket uppskattad av besökarna. Det hela var en lyckad kväll med ett 80-tal besökare under hela kvällen.

Föreningen Irlandinformation vill tacka alla som kom på julkortspuben.

Ni hjälper oss att hjälpa andra!
(bilder från kvällen finns längre ner på sidan)


On Saturday, December 1, 2018, the Ireland Information Group of Sweden held its annual christmas card writing in Stockholm. During the evening, visitors were able to buy books, t-shirts and other material from Ireland Information Group of Sweden. Participants also wrote postcards to Irish comrades in prison, about 40 postcards were written.

During the evening, the participants were also entertained by live music by a singer performing Irish republican and working class-themes songs. It was a good evening with about 80 visitors throughout the evening.

Ireland Information Group of Sweden wishes to thank everyone who showed up during the evening.

You help us to help others!


Kategorier: Nyheter