Seamus Doherty från Derry sitter sedan 14 månader häktad i Maghaberry Prison.

Brittisk militär och polisen på Nordirland försöker återigen sätta en oskyldig i fängelse. Alla måste protestera mot detta! Skicka protestbrev till ambassaden i Sverige och stödbrev till Seamus Doherty.Mer info om fallet och kampanjen för Seamus Doherty kommer inom kort!

Brittiska Ambassaden
Skarpögatan 6-8
Box 27 819
115 93 Stockholm

Seamus Doherty
Maghaberry Prison
Old Mill Rd, Ballinderry Lisburn
Antrim BT 28 2PT Nordirland


Seamus Doherty from Derry has been detained for 14 months in Maghaberry Prison.

The British military and Northern Ireland police are again trying to put an innocent in prison. Everyone must protest against this! Send a protest letter to the embassy in Sweden and support letter to Seamus Doherty.More info on the case and the campaign for Seamus Doherty will be coming soon!

British Embassy
Skarpögatan 6-8
Box 27 819
115 93 Stockholm

Seamus Doherty
Maghaberry Prison
Old Mill Rd, Ballinderry Lisburn
Antrim BT 28 2PT Northern Ireland

Kategorier: Nyheter