Under gårdagen rapporterade vi om att fler medlemmar från det republikanska partiet Saoradh blivit trakasserade och i flera fall omhändertagna av den brittiska polismakten.

Nu på morgonen den 27/10 – 17  fick vi det glädjande beskedet om att våra omhändertagna kamrater blivit släppta.

Vi kommer att fortsätta följa/rapportera kring händelserna rörande Saoradh.

Kategorier: Nyheter