Vi i Irlandinformation vill uppmärksamma att det idag är Internationella dagen för solidaritet med antifascistiska fångar. För oss är antifascismen, både för många av oss personligen, och för vår organisation, en viktig beståndsdel i politisk kamp. Just nu ser vi bland annat hur förmenta nationalister sprider sin propaganda över Europa. En av de länder där de stött på kraftigast motstånd är Irland. Såväl i de sex grevskapen som i republiken är antifascism en självklar del av kampen för ett självständigt Irland.

Irlandinformation är en förening som uteslutande arbetar med informationsspridning och annat solidaritetsarbete för Irland. Därför vill vi poängtera att det är stor skillnad på den nationalism som den irländska republikanska rörelsen representerar, som uteslutande är en fråga om att återupprätta irländsk nationell suveränitet och den nationalism som representeras av fascistiska element och som går ut på att med nationalstaten som förevändning stänga ute, diskriminera, förfölja och trakassera människor som inte passar in i deras strävan efter folklig homogenitet.

Den irländska självständighetskampen är av tradition och nödvändighet en antifascistisk kamp. Irlandinformation vill därför härmed uttrycka vår solidaritet med antifascistiska fångar världen över. Repressionen får aldrig knäcka oss!

– Irlandinformation
Sverige den 29/6