14915671_1251718511517827_8984180513097903445_n

Uttalande från Irlandinformation med anledning av de organiserade trakasserierna mot våra kamrater!

Vi vet sedan tidigare att det inte är riskfritt att arbeta för ett fritt och självständigt Irland. De brittiska ockupanterna begår ständigt rättsliga och politiska övergrepp mot våra republikanska kamrater. Under de senaste veckorna har trakasserierna intensifierats.

De intensifierade polisaktioner och räder mot republikanska aktivister som har ägt rum från mitten av oktober och början av november har sin grund i dokumentet ”Fresh start agreements” från juni i år. Dokumentet går ut på att ytterligare beskära handlingsutrymmet för de republikaner som inte står bakom Sinn Féins förrädiska signering av ”Good Friday agreement”. Repressionen går bland annat ut på så kallade ”stop and search”, en arbetsmetod som går ut på att stoppa republikanska aktivister på gatan och söka igenom deras ägodelar. En annan vanligt förekommande typ av repression är husrannsakningar. Trakasserierna har hittills drabbat bland annat medlemar och sympatisörer till Irish Republican Socialist Party, det nystartade partiet Saoradh och Republican Network for Unity samt vänner och bekanta till ovanstående.

Det är viktigt att poängtera att den brittiska statens aggression inte sker i ett vakuum. Den är en naturlig följd av den hårdnande politiska linjen mot republikanska aktivister som ett svar på den republikanska rörelsens ökande styrka och aktivitet. Aggressionen hejas ivrigt på av såväl låtsasrepublikanerna i Sinn Féin som av de lojalistiska partierna i det brittiska lydparlamentet Stormont.

Irlands republikaner kommer aldrig stillatigande att låta sig behandlas på detta sett. Vi har sett det tidigare, under 1970-talet när RUC använde denna aggressiva taktik mot republikanerna reste sig folket och slog tillbaka. Samma utveckling kommer garanterat att ske nu och det finns ingen annan att skylla för det än den brittiska ockupationsmakten och dess lakejer. IRSP sa i ett uttalande igår att PSNI leker med elden, ett uttalande som bör tas på allvar.

Irlandinformation uppmanar till solidaritet med våra republikanska kamrater på Irland. Vi fördömer den brittiska statens försök till provokationer, stigmatisering och förföljelse av republikanska aktivister. Befrielserörelsen kommer aldrig att låta sig knäckas, tvärt om blir vi allt fler som ser den brittiska statens vidriga övergrepp och säger: Nu är det nog!

Irlandinformation stödjer de fångar som sitter bakom lås och bom för sin politiska övertygelse, hjälp oss att hjälpa dem!

Swish: 123-050 34 41
PG: 32 19 05-2
Märk insättningen med ”Fångkamp”.

Beir bua – Tiocfaidh ár lá!