(Text in English, further down)

Idag är det 41 år sedan Seamus Costello dog. Costello var en av den irländska republikanismens mest betydelsefulla förgrundsgestalter. Under sin livstid hann han med att vara ledare för Sinn Féin och OIRA men han är mest känd för att ha fört den irländska befrielsekampen i en tydlig socialistisk riktning. 1974 grundades Irish Republican Socialist Party (IRSP) och Irish National Liberation Army (INLA). Partiets ordförande blev Seamus Costello och han blev också befälhavare för INLA. 5 oktober 1977 mördades Costello av OIRA efter en längre tid av interna motsättningar inom den republikanska rörelsen.

IRSP drev och driver en oförtröttlig socialistisk befrielsekamp för ett fritt Irland. Under ledning av Seamus Costello blev IRSP det första partiet på Irland som drev frågan om att legalisera abort och homosexualitet. Partiet är en föregångare på många områden, men framförallt var de det första initiativet för att göra upp med de reaktionära tendenserna inom den irländska republikanska rörelsen.

Irlandinformation solidariserar sig med IRSP och vi minns Seamus Costello, en kamrat som gav sitt liv i kampen för ett fritt Irland och mot högeropportunismen inom den irländska republikanismen.

Beir Bua!

/Irlandinformation


Today is the 41st anniversary of the death of Seamus Costello. Costello was one of the most important persons for Irish republicanism. During his lifetime he managed to be a leader of both Sinn Féin and Official IRA, but he’s most famous for putting socialism in to Irish republicanism. In 1974, the Irish Republican Socialist Party (IRSP) and the Irish National Liberation Army (INLA) were founded. Costello became the first leader of the party and also the first commander of the INLA. The 5th of October 1977, Costello was murdered by OIRA as a result of a long period of antagonism within the republican movement.

IRSP are, and have always been, a tireless voice for socialistic freedom struggle for a free Ireland. Under the lead of Seamus Costello IRSP became the first party in Ireland to advocate legalization of both abortion and homosexuality. The party is a precursor in many ways. Most of all they took the fight against reactionary tendencies within the Irish republican movement.

Ireland Information group of Sweden feels a deep solidarity to the IRSP and we remember Seamus Costello. He was a comrade that gave his life in the struggle for a free Ireland and against right-wing tendencies in the republican movement.

Beir Bua!

/Ireland Information group of Sweden