Flytten av den amerikanska ambassaden till Jerusalem är en provokation. Den sker samtidigt som årsdagen av al-Nakba, den händelse 1948 då över 900 000 palestinier fördrevs från sina hem, och många mördades, i vad som enbart kan beskrivas som en etnisk rensning. Vi som arbetar för ett fritt och självständigt Irland står solidariska med det palestinska folket i deras kamp för frihet. De övergrepp som nu begås av Israel är ännu ett vidrigt utslag av en kolonial, imperialistisk och rasistisk politik. Både Irland och Palestina ockuperas i strid med internationell rätt. Allt motstånd är berättigat.

Föreningen Irlandinformation fördömer den israeliska ockupationen av palestinskt område och de övergrepp staten Israel nu begår mot det palestinska folket.

Från Belfast till Jerusalem – frihet åt Irland och Palestina Bier Bua!

– Irlandinformation
Sverige den 17/5-18


The move of the American embassy to Jerusalem is a clear case of provocation. It takes place in the same time as the anniversary of al-Nakba. Al-Nakba was the event were over 900 000 palestinians was driven from their homes and many were murdered, in what can only be described as an act of ethnic cleansing. We who works for a free and reunited Ireland stands up in solidarity with the Palestinian people in there struggle for freedom. Israels slaughtering of women and children is just one more sick proof of colonial, imperialistic and racial policy. Both Ireland and Palestine is occupied against international rights. All resistance is legitimated.

Ireland Information Group of Sweden condemned the Israeli occupation of Palestinian land and the murdering that takes place right now.

From Belfast to Jerusalem – freedom for Ireland and Palestine! Bier Bua

Ireland Information Group of Sweden
Sweden
17/5-18

Kategorier: Uttalanden