(Text in English, further down)

Vi är mycket nöjda och glada över att kunna visa upp en ny hemsida i ny digital form. Vi har jobbat hårt för att göra www.irlandinformation.se mer användarvänlig, lättnavigerad och intressant för både våra sympatisörer och andra intresserade.

Vår hemsida är responsiv och anpassad för både dator, mobil och surfplatta.

Vad som är nytt på hemsidan:

I skillnad mot våran föregående hemsida så är denna helt uppbyggd för det svenska språket. Vi har publicerat en del med information till engelskspråkiga besökare som går att hitta här.

Alla nyheter och artiklar på hemsidan kommer att fortsätta skrivas på både Svenska och Engelska. Nyhetsarkivet går att hitta här.


We are very pleased to be able to showcase a new website in new digital form.
We have worked hard to make www.irlandinformation.se more user-friendly, easy-to-navigate and interesting for both our sympathizers and interested visitors.

Our website is responsive and adapted for both computer, mobile and tablet.

What’s New on the Website:

Unlike our previous website, this one is completely built for the Swedish language. We have published a page with information for English-speaking visitors that can be found here.

All news and articles on the website will continue to be written in both Swedish and English. The news archive can be found here.

Kategorier: Nyheter